عمر بزرگترین یخ قطب جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این تحقیقات که با اندازه گیریهای ماهواره ای انجام شده است نشان می دهد که سطح یخهای جزیره پاین در غرب قاره جنوبگان واقع در قطب جنوب با سرعت 16 متر در سال در حال ذوب شدن است.

از سال 1994 این یخ در حدود 90 متر کاهش یافته است و همین ذوب شدگی موجب افزایش سطح آب دریاها شده است.

این محاسبات که برپایه سرعت ذوب یخ در 15 سال اخیر انجام شده است نشان می دهد که قطعه یخ جزیره پاین حداقل 600 سال عمر دارد اما با این سرعت ذوب تنها تا حدود 100 سال دیگر از عمر آن باقی است.

نتایج این تحقیقات که در مجله علمی Geophysical Research Letters منتشر شده است نشان می دهد که سرعت ذوب یخ جزیره پاین چهار برابر سریعتر نسبت به 10 سال گذشته است.

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
kookoo

عجب یخی![ابرو] صدسال کمه؟![تعجب] چه پر توقع شدن دانشمندا.[خنثی] لینک شدی با نام جون تو بلینک.[عینک]