تست کاتالاز

نکات مورد توصیه
توصیه می‌شود که آزمایش کاتالاز بر روی کلنی هائی که در محیط‌های فاقد خون رشد نموده اند انجام گردد. گلبولهای قرمز مقداری آنزیم کاتالاز دارند که واکنش ضعیفی را در آزمایش کاتالاز ایجاد می‌کنند. برای کنترل آزمایش کاتالاز در این موارد، مقداری کلنی ارگانیسمی را که بر روی محیط خوندار رشد نموده را در نقطة مجزائی از سطح اسلاید قرار می‌دهند و به آن آب اکسیژنه اضافه می‌کنند. اگر واکنش کاتالاز به طور قابل توجهی قویتر از واکنش در محیط آگار فاقد خون باشد آزمایش کاتالاز مثبت در نظر گرفته می‌شود. برخی از ارگانیسم‌ها در آزمایش کاتالاز واکنش ضعیفی را ایجاد می‌کنند که ممکن است از چشم تکنولوژیست دور بماند. در این موارد مقداری از کلنی ارگانیسم بر روی محیط فاقد خون را روی اسلاید قرار داده و یک قطره آب اکسیژنه ۳% به آن اضافه می‌کنیم. سپس سریعاً یک لامل را روی آن قرار می‌دهیم. تجمع حباب‌های اکسیژن در زیر لامل و تشکیل حباب‌های بزرگ به خوبی قابل مشاهده خواهند بود.

 

 

نظر یادتون نرهنیشخند

/ 3 نظر / 577 بازدید

دو بار نکات نوشته شده

احمد

با سلام لطفا ساعتتو درست کن

فاطمه

مختصر ومفید بود . بسیار سپاسگزارم