علمکی

ناف تهران + عکس

به نام خدا

آیا میدانستید ناف تهران دقیقا کجای تهران استسوال
اگر نقشه ی شهر تهران را 90 درجه بچرخانید به شکل یک بانوی محجبه درمی آید که میدان ولی عصر تهران ناف این خانوم محسوب میشود.
وکسانی هم که ادعا دارند بچه ی ناف تهران هستند باید حتما در میدان ولیعصر سکونت داشته باشند.

اگه خوشتون اومد نظرتون رو هم واسم بنویسید.لبخند