علمکی

بزرگترین،زیبا ترین،گرانترین و پر سرعت ترین اتوبوس دنیا + عکس

اولین اتوبوس مخصوص الکتریکی با سرعت 250 کیلومتر در ساعت ، برای پیمودن مسیر دبی تا ابوظبی وارد خط شد

این اتومبیل 15 متر درازا، 2/5 متر عرض و 1/65 متر ارتفاع دارد.نظر یادتون نرهنیشخند