علمکی

رفتار گستاخانه شرکت اپل در خودداری از فروش محصولات خود به ایرانیان مقیم آمریکا

یکی از فروشگاه های شرکت اپل در ایالت جورجیا امریکا، از فروش محصولات خود، به دو نفر از مشتریان ، تنها به این دلیل که آنها مشغول به صحبت به زبان فارسی با یکدیگر بودند خودداری کرد.

ادامه مطلب ...

ادامه مطلب